އީރާނުން އިސްރާއީލުގެ ޖާސޫސީ މަތިންދާބޯޓެއް ވައްޓާލައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 25) : އީރާނުގެ ނިއުކްލިޔާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަރުކަޒު ކަމަށްވާ ނަތަންޒް މަރުކަޒުގެ ކައިރިން އުދުހުނު އިސްރާއީލުގެ ޖާސޫސީ ޑްރޯން މަތިންދާބޯޓެއް ވައްޓާލައިފި ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.އީރާނުގެ ސިފައިންގެ

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ 73 މިސްކިތެއް ބިމާ ހަމަކޮށްލާފައިވޭ

ޣައްޒާ (އޮގަސްޓް 29) : ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލު ހިންގި އުދުވާނުގައި ޣައްޒާގެ 73 މިސްކިތެއް އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލައި 205 މިސްކިތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްތީނުން ބުނެފި އެވެ.ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް

ޝަކީރާ ދެ ވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަނޑު ބޮޑުވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (29 އޯގަސްޓް)- މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާ އިސަބެލް މެބަރަކް ދެ ވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިން ކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.ކޮލަމްބިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ މިހާރު އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ޝަކީރާ އޭނާގެ ދެ ވަނަ