ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝާހީން ވަކި ކުރި ވަކި ކުރުން އެލް.ޖީ.އޭ އިން ބާތިލްކޮށްފި

08 ފެބްރުއަރީ 2017ގައި ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް ކަމަށް އައު ބޭފުޅުން ވަނީ ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުމަކުން އައްޔަން ކޮށް އަދި އޭގެ ކުރިން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝާހީން ވަނީ ކައުންސިލުން ވަކި ކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ނާލާފުށި އޮންލައިންއަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެލް.ޖީ.އޭ. އިން ދާދި ފަހުން ކައުންސިލްއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލުން

އެ މޫސުން

ކުޑައިރުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ބުނާތީ އަހަމެވެ. ރާއްޖެއަށް އަންނަނީ ދެ މޫސުމެވެ. ހުޅަނގު މޫސުމާއި އިރުވައި މޫސުމެވެ. މިހާރުވެސް ހުރިހާ އެންމެންހެން ބުނަމުން އަންނަނީ ހަމަ މިހެންނެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މިކަން

އަބަދުވެސް ލޯބި ވާނަން ޔާރާ…

އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލްގެ ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުރި އަޔާނާއަށް އިރުއިރުކޮޅާ އަތުގައި އޮތް ފޯނަށް ބަލައިލެވެއެވެ. މިހާރު ޑިއުޓީ ނިމުނުތާވެސް އެތައްއިރެއްވެއްޖެއެވެ. އަދިވެސް އީތަންގެ ޚަބަރެއްނުވެއެވެ. އަޔާނާ އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ފޯނަށް ބަލައިލިއެވެ. އަދި އެންމެފަހުން

ސާދަވިލޭރޭ

ވަގުތަކީ މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ހަނދުވަރުގެ ރީތި އަލިން މުޅި ކާއިނާތު ވަނީ އުޖާލާވެފައެވެ. އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުމަށް އެހަނދުވަރުގެ އަލިން އަލިކަންލިބޭތޯ އަހަރެން ގޭގެ ފުރަގަހުން އޮތް ބަގީޗާގެ ތެރޭ ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ

ނުފިލާނޭ ތިހަނދާން

ކައިވެންޏަށް ހަމަސް ނުވަނީސް ދަރިއެއް ލިބެން އުޅޭކަމުގެ އުފާވެރި ޙަބަރު އަހަރެން ޒައިދަށް ދިނީމެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އުފަލެއް އަހަރުމެންނަށް މިލްކުވިކަމަށް އަހަރެން އުންމީދު ކުރީމެވެ.އޮފީހުގަ ނޫޅޭ ވަގުތު ތަކުގައި ޒައިދު އަހަރެންގެ ހުރިހާ

މަގޭ ޕްރިންސް

އެ ހިސާބުން އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ މަންމަ ގޮވާ އަޑަށެވެ. އަޅެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ވަންދެން މަންމަ މަޑުކޮއްލި ނަމައެވެ. އެ ކިހާ ހިއަގައިމު ހުވަފެނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ފިލްމު ބެލީއްސުރެ އަހަރެން ހުރީ ދެން އޭނަގެ