ނާލާފުށީ ވޮލީ ޓީމާއި މުލީ ވޮލީ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗެއް ކުޅެފި

ނާލާފުށީ ވޮލީ ޓީމާއި މުލީ ވޮލީ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. މިރޭ 10:15ގައި ނާލާފުށީ ވޮލީ ކޯޓުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗް 3 ސެޓް 2 ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ނާލާފުށީ ވޮލީ

ރަމަޟާން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތަށި ސްޕައިކާސް ވީސީ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ނާލާފުށީ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަމަޟާން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗް މިރޭ ވަނީ ކުޅެ ނިމިފައެވެ. 05 ޖޫން ގައި ފެށުނު މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އެއްމެޗް ކުޅެފައި ވެއެވެ. މި

ރަމަޟާން ވޮލީ މުބާރާތް މާދަމާރޭ ފެށެނީ

ނާލާފުށީ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަމަޟާން ވޮލީ މުބާރާތް މާދަމާރޭ ފެށޭނެއެވެ. މުޅިއެކު 5 ޓީމް ކުޅޭ މި މުބާރާތް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލީގު އުސޫލުން ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާއި

ދަނޑު ބޭރުގައި މެޗް ބަލަން ތިބި ނާލާފުށީ ޓީމް ފައިނަލަށް

މިއަދު ކުޅެވުނު މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ވޭވަށު ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ޓީމެވެ. ދެ ޓީމުންވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާ މި މެޗް ނިމިގެން ގޮސްފައި ވަނީ 3 ލަނޑު 1

ވޭވަށާއި އެކު ކުޅުނު މެޗް އެއްވަރުވެ، ނާލާފުށްޓަށް ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ޖާގަ ހަނިވެފައި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ވޭވަށާއި އެކު ކުޅުނު މެޗް އެއްވަރުވެ، ނާލާފުށީ ޓީމަށް މުބާރާތުގެ  ފައިނަލަށް ދެވުމަށް އޮތް ޖާގަ ހަނިވެއްޖެއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ނާލާފުށީ ޓީމް ވަނީ މުލަކު

ނާލާފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފި

މިއަންނަ މަހުގެ 4ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ނާލާފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު މުލަކު