ސުލްހަވެރި ވެއްޓެއް ގާއިމް ކޮށްދެވޭނެ ބަޔަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން – ގާސިމް

ގައުމުގައި ހަމަޖެހިލައިގެން އުޅެވޭނެ ފަދަ ސުލްހަވެރި ވެއްޓެއް ގާއިމް ކޮށްދެވޭނެ އެއްބަޔަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވުނު އެ

ވެރިކަމަށް އައުމަށް ރައްޔިތުން އެންމެ އެދޭ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށް ބުނެފި

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެންމެ އެދޭ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފި އެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި

ސަރުކާރަށް ހުރަސްއަޅާ ނަމަ ކައުންސިލްތައް އުވާލައިގެން ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ދޭނަން: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ ތަރައްގީއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ހުރަސްއަޅާ ނަމަ ކައުންސިލްތައް އުވާލައިގެން ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްދޭން ތައްޔާރުކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ