މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިފްގެ ތަށި މިއަހަރުވެސް މުލަކަށް

މިއަދު ކުޅެވުނު މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް މުލަކު ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ނާލާފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު ކުޅެވުނު މި މެޗް މުލައް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ޕެނަލްޓީޖަހައިގެން 4 ލަނޑު 3 ލަނޑުންނެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިފް މ.އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ މެޗް މުލައް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިއަދު ފެށުނު މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މ.އަތޮޅު މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ކުޅެވުނު މެޗް މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ނާލާފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު ކުޅެވުނު މި މެޗްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން

ނާލާފުށީ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮއްސި

ވޭވަށުން ގަބުޅި ހިފައިގެން ނާލާފުށްޓަށް އައި މ.ނާލާފުށީ މައްސޫރާދޯނި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 05:30ހާއިރު ބޯހުރާ ފުއްޓަރު ކައިރިންނެވެ. މިހާދިސާ ހިނގި އިރު ދޯނީގައި ދެ އަންހެނުންނާއި، ދެ

ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯސް 2 (ނިޔަމި ކޯސް 2) ފަށައިފި

ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޓަގަރީ “ބީ” “ސީ” “ޑީ” އަދި “އީ” ގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމަށް ބޭނުންވާ “ނިޔަމިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް 2″ ގެ ކޯސް ނާލާފުށީގައި ފަށައިފިއެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި މެރިޓައިމް އެކަޑަމީއާއި

ނާލާފުށިގައި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުނުް ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރޗް މަހުގެ 08ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެކެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ވަނީ