އެމްޓީވީ ވީޑިއޯ އޮފް ދަ އިޔާގެ އެވޯޑް މައިލީ ސައިރަސް އަށް

ނިމިގެން ދިޔަ އެމްޓީވީ ވީޑިއޯ މިއުޒިކް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ގެންދިޔައީ މައިލީ ސައިރަސް އެވެ. ވީޑިއޯ އޮފް ދަ އިޔާގެ ޝަރަފް ލިބުނީ މައިލީގެ ހިޓް ސިންގަލް، “ރެކިން ބޯލް” އަށެވެ.

މަޝްހޫރުވުމުގެ ކުރިން: އަޒޫ

ބޮޑު ސްކްރީނަށް އޭނާ އެނބުރި މި އައީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެވެ. އެކަމަކު 24 ގަޑިއިރަކަށް ނޫނެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގައި އުޅެމުން ޓީޗިން ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރިޔަސް އެ ދާއިރާ

މާތްކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ރީތިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުން

އިންސާނާ އުފާ ވާ ކަންކަމުގެތެރޭގައި އޭނާއަށް އިޙްތިރާމު ކުރުން ހިމެނެއެވެ. ކަމޭ ހިތުމާއި މާތްކޮށް ހިތުން ހިމެނެއެވެ. މި ކަމުގައި އެންމެ ޚާއްޞަ އެއް ވަސީލަތަކީ ބަހެވެ. އެ ބަސް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތެވެ.