އަޟްޙާ ޢީދުގެ ހަރަކާތްތަށް ފަށައިފި

ނާލާފުށީގައި ޢީދުގެ ހަރަކާތްތަށް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 04:00ގައި އޮތް “ޢީދު ވެދުމާ ހިނގުން” މި ހަރަކާތުންނެވެ. މި ހިނގާލުމުގައި ޢީދު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ ރަށުގެ އެންމެހާ ގޭގެއަށް ޢީދު ހަދިޔާ ބަހައިފައެވެ.