ޕީސް ސްޓްރީޓްގެ ނަމުގައި ނާލާފުށީގައި ފުޓުބޯޅަމުބާރާތެއް ފަށަނީ

ޕީސް ސްޓްރީޓްގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މުބާރާތަކީ 3 އޮން 3 މުބާރާތެކެވެ. 5 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު 18 ވާ ހުކުރު ދުވަހު 15:00ގައެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ލީގު އުސޫލުން ބައިވެރިވި ޓީމުތައް ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާއި ވާދަކޮށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެޓީމް ފައިނަލް ކުޅޭގޮަތަށެވެ. ސިޓީ ދަނޑުގައި ކުޅުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗް އޮންނާނީ 20 ނޮވެމްބަރު ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރު 04:30ގައެވެ.

15036293_330229404015371_8694359613524319973_n

ކަމުގޮސްފާނެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

Leave a Reply

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ކޮނެެމެހެން ބޭނުން ތަންތަން ފާހަގަކުރެވިފައި *