މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕް، މ.އަތޮޅު މުބާރާތް، ދިއްގަރު / މުލި

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސާދަވަނަ މެޗްގައި މިއަދު ވާދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިއްގަރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މުލީ ފުޓްބޯޅަޓީމެވެ. މި މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިއްގަރުޓީމްގެ ހޯމް ދަނޑު ކަމުގައިވާ މ.މުލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ.

މިމެޗްގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައުލޫމާތުލިބޭ ވަރަކުން ތިޔަބޭފުޅުންނާއި ހިއްސާކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.

އެޑްމިން October 10, 20155:30 pm

‎ރީނދޫ ކާޑު
‎މުލީ ޓީމް
20

އެޑްމިން October 10, 20155:27 pm

‎ރީނދޫ ކާޑު
‎ދިއްގަރު ޓީމް
14

އެޑްމިން October 10, 20155:23 pm

‎ގޯލް
‎މުލީ ޓީމުން
10
17:19
‎ސްކޯރ، މުލި 1 – 0 ދިއްގަރު

އެޑްމިން October 10, 20155:20 pm

ދެވަނަ ހާފް ފެށުން

އެޑްމިން October 10, 20154:47 pm

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުން 16:47

އެޑްމިން October 10, 20154:47 pm

ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތު 1 މިނަޓް

އެޑްމިން October 10, 20154:07 pm

މެޗް ފެށުން 16:00

ކަމުގޮސްފާނެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

Leave a Reply

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ކޮނެެމެހެން ބޭނުން ތަންތަން ފާހަގަކުރެވިފައި *