ނާލާފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފި

މިއަންނަ މަހުގެ 4ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ނާލާފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗް ނިމިގެން ގޮސްފައިވަނީ 1 – 1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތަމްރީންތަށް ނާލާފުށީ ޓީމުން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ކަމުގޮސްފާނެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

Leave a Reply

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ކޮނެެމެހެން ބޭނުން ތަންތަން ފާހަގަކުރެވިފައި *