ނާލާފުށީ ވޮލީ ޓީމާއި މުލީ ވޮލީ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗެއް ކުޅެފި

ނާލާފުށީ ވޮލީ ޓީމާއި މުލީ ވޮލީ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. މިރޭ 10:15ގައި ނާލާފުށީ ވޮލީ ކޯޓުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗް 3 ސެޓް 2 ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ނާލާފުށީ ވޮލީ ޓީމުންނެވެ.

ސެޓް 1 (ނާލާފުށި 25 : 21 މުލި)

ސެޓް 2 (ނާލާފުށި 21 : 25 މުލި)

ސެޓް 3 (ނާލާފުށި 25 : 20 މުލި)

ސެޓް 4 (ނާލާފުށި 21 : 25 މުލި)

ސެޓް 5 (ނާލާފުށި 15 : 12 މުލި)

ކަމުގޮސްފާނެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

Leave a Reply

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ކޮނެެމެހެން ބޭނުން ތަންތަން ފާހަގަކުރެވިފައި *